loading-image

Pomoc Techniczno Handlowa+48 883 682 520 | biuro@fabrykamateracy.info

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres e-mail : biuro@fabrykamateracy.info
Klient zobowiązany jest do odesłania nienaruszonego produktu, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych, na adres:

ul. Szymanowskiego 23
(przecznica Królowej Jadwigi)
33-300 Nowy Sącz

Klient pokrywa jedynie koszty związane z dostawą produktu do firmy.

Lub za pośrednictwem poczty według wzoru

ul. Szymanowskiego 23

33-300 Nowy Sącz

NIP:734-290-59-20

„ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*

– Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..

– Adres konsumenta(-ów) ……………..

– Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………….”

(*) niepotrzebne skreślić

Klient zobowiązany jest do odesłania nienaruszonego produktu, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych, na adres:

ul. Szymanowskiego 23
(przecznica Królowej Jadwigi)
33-300 Nowy Sącz

Klient pokrywa jedynie koszty związane z dostawą produktu do firmy.

Sprzedawca zwróci płatności odebrane od klienta nie później niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania deklaracji o odejściu od umowy lub wstrzyma się ze zwrotem do momentu otrzymania przez klienta dowodu odesłania towaru.

Zobacz koszyk


Top
produkt został dodany do koszyka